سبد خرید
۰ تومان

ترمومتر لیزری

تماس بگیرید

دسته:

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری اندازه گیری دما بدون تماس با سطح اجسام با دماسنج های اینفراردی انجام میشود نام لاتین آن inferared thermometer بوده و در اینجا به چند گروه تقسیم شده اند :

اینفرارد ترمومتر : به دماسنج های غیر تماسی جیبی بدون نشانگر اطلاق میشود ، غالبا برای اندازه گیری دمای کم روی اجسام نزدیک و حتی صنایع غذائی استفاده میشود .

ترمومتر تک لیزری : این مدل دماسنج میتاواند دمای اجسام از فاصله دورتری را اندازعه گیری نماید و مجهی به یک نشانگر لیزری برای دیدن هدف مورد نظر است .

ترمومتر دولیزری : همانند حالت قبل برای اجسام داغ تر و دورتر بکار میرود با این تفائوت که از دو  یا چندین نقطه نشانگر لیزری بهره میبرد تا بتواند دمای سطح موردنظر را دقیق تر اندازه گیری نمود .

ترمومتر پزشکی : نیز نوعی اینفرارد ترمومتر است که مخصوص بدن انسان میباشد و به جهت جلوگیری از انتقال بیماری و سرعت در عملکرد دمای بدن بیمار را با نشانه رفتن تب سنج به پیشانی بیمار میتوان اندازه گیری نمود .