سبد خرید
۰ تومان

ترموکوپل تیپ J با غلاف فلزی

تماس بگیرید

ترموکوپل تیپ J با غلاف فلزی

(iron-constantan) ترموکوپل تیپ j

این ترموکوپل از فلز آهن fe و آلیژهای مس – نیکل cu-niساخته می شود. رنج دمایی این ترموکوپل بین −180 °c و +750 °c است. به دلیل احتمال اکسید شدن آهن این ترموکوپل ، در صنایع قالب ریزی پلاستیک استفاده می شود. حساسیت ترموکوپل نوع j ، به اندازه ی 55 µv/°cاست و برای طرح های جدید توصیه می شود. در ترموکوپل نوع j به علت وجود آهن در مکانهایی که امکان اکسیداسیون وجود دارد استفاده نمی شود

ترموکوپل تیپ J با غلاف فلزی

(iron-constantan) ترموکوپل تیپ j

این ترموکوپل از فلز آهن fe و آلیژهای مس – نیکل cu-niساخته می شود. رنج دمایی این ترموکوپل بین −180 °c و +750 °c است. به دلیل احتمال اکسید شدن آهن این ترموکوپل ، در صنایع قالب ریزی پلاستیک استفاده می شود. حساسیت ترموکوپل نوع j ، به اندازه ی 55 µv/°cاست و برای طرح های جدید توصیه می شود. در ترموکوپل نوع j به علت وجود آهن در مکانهایی که امکان اکسیداسیون وجود دارد استفاده نمی شود